Prevrátené kabáty

Prevrat? Prezident komunistický syn, premiér komunistický syn, predseda parlamentu… ministri, poslanci, primátori, starostovia, riaditelia, bankári, velitelia, sudcovia, novinári… Na 90% prednovembroví komunisti a ich potomkovia....