Dni štátnosti

Američania oslavujú vznik USA na deň prijatia Deklarácie nezávislosti v roku 1776. Otrokárstvo bolo v USA zrušené až v roku 1865. Dovtedy klesol počet pôvodných obyvateľov Ameriky z...