Výskumníci a výskumníčky

Budúci rok bude EÚ rozdeľovať 160 miliárd eur.

Na platy úradníkov a celý chod (budovy, byrokracia, atď.) pôjde 10 miliárd eur.

Fungovanie únie zabezpečuje 39 tisíc zamestnancov.

Obrovské čísla, ktoré skoro nič nehovoria. Neprivial ich vietor, poskladali sa na ne pracovité národy Európy.

51 úradníkov pracuje v organizácii Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (European Institute for Gender Equality – EIGE). Len pre úplnosť, podpredsedníčkou Správnej rady je pani Olga Pietruchová. Jednou z expertiek je pani Silvia Porubänová.

Na svojej stránke https://eige.europa.eu/sk/in-brief píše EIGE čo robia:
– Identifikujeme rozdiely medzi ženami a mužmi a zhromažďujeme a analyzujeme údaje o rodových rozdieloch.
Aj čo vyskúmali:
– Zlepšením rodovej rovnosti v EÚ by sa do roku 2050 vytvorilo 10,5 milióna ďalších pracovných miest! Tieto odhady sú založené na našom výskume.

Vidia na 30 rokov dopredu…

Tých 160 miliárd rozpočtu EÚ je rozpísaných na 2932 stranách. Na jednej strane sa píše, že inštitút EIGE dostáva každoročne 8 miliónov eur. 13 000 eur mesačne dáva naša drahá milovaná spoločná Európa na život a prácu 1 rodového výskumníka. Alebo výskumníčky! Myslite rodovo vyrovnane!

A teraz si už ten rozpočet viete predstaviť lepšie.