Uvidíme, či to bol dobrý nápad

Včera primátor stiahol svoj návrh rozpočtu a rozhodol, že mesto Martin začne rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. Dostal som od vás viacero otázok, čo to pre Martinčanov bude znamenať.

Ja to vnímam ako zbytočnú komplikáciu. Výdavky v každom mesiaci budú maximálne jedna dvanástina vyrátaná z celkových výdavkov vlaňajšieho SCHVÁLENÉHO rozpočtu. Čiže z 25. novembra 2021. Vtedy sme schválili celkové výdavky vo výške 46.468.895,- €.

Teraz sa udiali dve veci. Primátor predkladal rozpočet (svoj návrh) na rok 2023. Výdavky v ňom navrhoval 54.581.491,- €. Vyjadrovali sa k tomu komisie.

Ekonomická komisia (ktorej som členom) to zobrala mimoriadne vážne. Po mnohodňovej príprave a konzultáciách sme prebrali každú položku a na zasadnutí komisie, ktoré sa skončilo v pondelok večer, sme výdavky navrhli znížiť o cca 1,5 milióna eur. Presnejšie na 52 994 933,- €.

Tým sa to mohlo pre ekonomickú komisiu skončiť. Na štvrtok bolo primátorom zvolané mimoriadne zastupiteľstvo s programom prijímať rozpočet. Ten jeho rozpočet pochopiteľne, však tak sa to robí.

Rozpočet navrhuje mesto (primátor a jeho úradníci). Občas priamo pri jeho schvaľovaní poslanci robia nejaké dodatočné pozmeňujúce návrhy a keď väčšina poslancov uzná, že to je dobré vylepšenie, tak sa to prijme. Takto sme to chceli spraviť aj my.

Keďže išlo o trochu väčšie zmeny, zachovali sme sa ústretovo a predseda ekonomickej komisie vopred rozposlal všetkým 31 poslancom emailom naše návrhy, aby sa na ne mohli pripraviť.

Tu treba pripomenúť, že takáto „vopred príprava“ poslancov funguje najmä prostredníctvom Mestskej rady, kde sa preberajú všetky veci, ktoré potom pôjdu do zastupiteľstva. Lenže ako iste viete, martinský primátor zrušil novozvolenú Mestskú radu. (Nepodpísal jej vytvorenie. To s tým vymysleným listom, o ktorom som minule hovoril.)

Takže akési ujasnenie stanovísk medzi primátorom a návrhmi vplyvných poslancov z ekonomickej komisie sa nekonalo. Musím však povedať, že asi nie z našej viny. Čo napríklad bránilo primátorovi prísť priamo na rokovanie ekonomickej komisie? Mohli sme spoločne preberať naše predstavy.

Udialo sa prekvapenie. Keď prišiel na rad bod 5. prijímanie rozpočtu, tak ho primátor dal stiahnuť preč z programu. Tým pádom sa o ňom nemohlo rokovať, ani nič prijať. A týmto primátor uviedol mesto do rozpočtového provizória.

Ak sa pýtate prečo, tak je jediná logická odpoveď. Predpokladal, že návrh ekonomickej komisie bude schválený a prejdú škrty, ktoré nechce pripustiť.

Tak teda pripomínam, že čo si vlastne vybral. Namiesto výdavkov „zoškrtaných“ na 53 miliónov si vybral staré výdavky 46,5 milióna. To predsa nedáva logiku. Veď jedným šmahom zosekal rozpočet o 6,5 milióna. Len preto, že s niektorými riadkami nesúhlasil?

Čo je ešte horšie, v provizóriu sa nemôžu začínať nové investičné akcie, nemôžu sa čerpať eurofondy, ani poskytovať dotácie do športu, kultúry, školstva, životného prostredia a pre rôzne záujmové združenia.

Nebudú rekonštrukcie, ani zveľaďovanie verejného majetku. Výnimku v obmedzení na jednu dvanástinu tvoria výdavky na splácanie úrokov a súvisiacich poplatkov, výdavky na prípadné štátom nadiktované zvýšené mzdy, výdavky na už prebiehajúce eurofondové projekty.

Mne to vychádza, že to nebol dobrý nápad. Síce môžeme hneď ďalší mesiac pokus zopakovať, a dúfať, že tentokrát sa vedenie mesta aktívnejšie zapojí do našich pripomienok, ale ako hovorím, tejto komplikácii sa dalo vyhnúť.

Nehovoriac o tom, že rozpočtárky na mestskom úrade z nás už asi zošedivejú. Každý mesiac budú ako keby pripravovať a preratúvať rozpočet nanovo a ak by sme o mesiac, či dva, predsa nejaký rozpočet prijali, tak to nedá dokopy ani divá sviňa.

Viete čo som mal vo volebnom programe? Nielen prehodnotiť niektoré služby a ich dodávateľov (parkovanie, komunálne služby), ale aj zlepšiť komunikáciu vedenia s poslancami.