Martinské schránkové manipulácie II.

Mestskí poslanci zase poslali do schránok noviny. A zase manipulujú. Tentokrát ešte naivnejšie, s ešte väčšími chybami. V článku (foto) o nútenej správe píšu, že PK Faktoring je majiteľ ZMENKY. V skutočnosti je majiteľom POHĽADÁVKY. Ale ktovie, možno aj zmenky. Už dávno tvrdím, že tú obludnú zmenku z roku 2002 treba zverejniť a ukázať ako putovala z rúk do rúk.

Hneď v ďalšej vete nás prekvapí milý preklep. Vraj mesto už prišlo o cca 3,5  milióna Sk. Bohužiaľ ide o eurá. 3,5 milióna eur. Vrátane podielov vo firmách.

Nasleduje jadro manipulácie. 24. augusta sa uskutočnilo v Bratislave rokovanie (už druhé), za ktoré by sa mali aktéri hanbiť. Prípadne okamžite zložiť funkcie. Vraj tam išli na základe uznesenia z mimoriadneho zastupiteľstva 22. júna. Bol som na tom mimoriadnom zastupiteľstve. Viem ako bolo prijímané to uznesenie, aj čo v ňom je. Zverejnil som ho v minulých článkoch. Jednou z podstatných myšlienok celého mimoriadneho zastupiteľstva bolo, kto tam má ísť a dať protistrane jednu ČASOVO OBMEDZENÚ ponuku.

PK Faktoring mal 20 dní na prijatie návrhu mesta, v opačnom prípade mala ochota poslancov na kompromis skončiť. Presne toto bol zmysel uznesenia a mandát, ktorý dalo zastupiteľstvo vedeniu. V prípade nedodržania lehoty sa mala skončiť iniciatíva partičky ochotnej platiť.

A skutočnosť? Pán majiteľ pohľadávky prepásol termín, potom si to však rozmyslel, zapískal a sluhovia pribehli… Ochota našich zástupcov správať sa ako handry a nedodržať vlastné uznesenie je očividná.

Jediným reálnym výsledkom potupnej druhej návštevy v Bratislave je, že Peter Kubík im zadefinoval, aké je výsledná suma výpalného. Ku súdom priznaným 9 miliónom žiadajú gauneri doplatiť akýchsi 400 tisíc eur. Vraj na súdne trovy. Zvyšné divadlo o stiahnutí požiadavky na 25 % úroky som predpovedal už pred niekoľkými mesiacmi.

Dovolím si malý odhad. Lup sa už dávno virtuálne rozdelil medzi aktérov. Každý vie, akú minimálnu sumu dostane. Otázne je len, či 5 ľudí dostane po 2 milióny, alebo 10 ľudí po milióne. A možno dvadsiati po 500 tisíc. Tak či onak, raz sa niekto z nich preriekne a na malom utáranom Slovensku sa dozvieme, kto sa na Martinčanoch nabalil.

Záver schránkového príhovoru vedúceho skupiny kapitulantov tiež len potvrdzuje moje predchádzajúce odhalenia z Manipulácií I. Poslanci si chcú pripraviť rok 2018. Bude to rok volebný a mestský rozpočet sa už dnes chystá. Ľuďom v meste vraj už treba zabezpečiť, aby to bol konečne rok rozvoja. Všímajme si pozorne, aký balík pôjde na kupovanie voličov, keď nad peniazmi prestane bdieť prísne oko nútenej správkyne.