Kam Smerujeme?

Vláda dnes schvaľuje svoje programové vyhlásenie. Na vyše 70 stranách nudného frázovitého textu sa na úvod silno hlási k vazalskému postaveniu voči Bruselu. Zvyšok venuje strašeniu extrémizmom, hádzaniu ohlodaných kostí voličom zradcovských strán a nemerateľným sľubom.

V ekonomike Fico3 bezostyšne preberá usmernenia oligarchov tak, aby náhodou do verejného sektora nešlo menej peňazí a aby bolo stále z čoho kradnúť. Smiešny pokles firemnej dane z príjmov o 1% a napríklad rozšírenie priameho prepojenia registračných pokladníc ukazuje, kto ostáva v tomto štáte dojnou kravou. A znižovanie odvodov? Zabudnite!

Proklamovaná nová právna úprava spravodajských služieb vyvoláva už teraz obavu z ďalšej barbarskej noci. Neviete o čo ide? Komunisti v roku 1948 násilím donútili svoje koaličné strany, aby im prenechali všetku moc. Vzápätí spravili neslobodné voľby a po nich spustili zatýkania nepohodlných, ktoré si práve dnes na Slovensku pripomíname ako Deň nespravodlivo stíhaných.

Po pribúdajúcich Kaliňákových spolitizovaných policajných akciách k tomu zrejme Smerujeme.