Navrhol som znížiť zisk a ušetriť

Navrhol som znížiť zisk žilinskej SAD a ušetriť mestu peniaze.

Vystúpil som pred martinskými poslancami. Ako som predpokladal, primátor Hrnčiar dnes neprišiel. Rokovalo sa aj o tom, ako zmierniť dopady miliónovej exekúcie na mestský rozpočet. Vedenie mesta prišlo s nápadom rozložiť odpisy na dlhšie obdobie. Platiť 300 tisíc ročne namiesto 700 tisíc. Za cenu predĺženia zmluvy o 5 rokov.

Poukázal som na článok 6 bod 3 zmluvy z roku 2007 medzi mestom Martin a žilinskou SAD, ktorý stanovuje výšku primeraného zisku dopravcovi na 3%. Garantovaného zisku. Mesto, podľa zmluvy, vždy dopravcovi dorovná straty.

Požiadal som poslancov, aby v prípade, že sa zmluva predĺži do roku 2021, zaviazali vedenie mesta vyrokovať 50% zníženie zisku dopravcu. Keby to malo priniesť úsporu čo len 50 tisíc eur ročne, mestu v nútenej správe by to pomohlo.

Vzhľadom na to, že žilinská SAD mala 10 rokov vždy slušne zaplatené a vzhľadom na to, že medzi dlhoročnými partnermi je v prípade núdze logické takúto zľavu žiadať.

V sále nereagoval nikto. O dva týždne 21. apríla na ďalšej schôdzi im to pripomeniem. A prinesiem návrhy prehodnotiť všetky veľké a dlhodobé mestské zmluvy s cieľom dosiahnuť zľavu a ušetriť mestu peniaze.

Prečo takto iniciatívne nekoná primátor Hrnčiar ani celé vedenie mesta?