Vláda zvýši koncesionárske poplatky

Vraj má vzniknúť tretí televízny kanál RTVS. Kto ho bude pozerať, to sa zatiaľ nevie.

Otázka do kvízu znie: Ktorému oligarchovi sa tentokrát poplatkami poskladáme na jachtu?

Programové vyhlásenie vlády Fico3: „Vláda prijme také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne Rozhlasu a televízii Slovenska stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti…“