Hlasoval som za rozpočet mesta 2019

Hlasoval som za rozpočet mesta Martin 2019. Napriek tomu, že z veľkej časti je pripravený ešte minulým vedením a s minulými prioritami. Chápem, že volebný program nového primátora sa doň zatiaľ nestihol pretaviť. Dodal som však, že očakávam už v januári návrh na veľkú zmenu a potom podrobne rozoberiem jednotlivé kapitoly.

Okrem toho som na zastupiteľstve navrhol, aby sme sa už teraz zaoberali znížením počtu poslancov Navrhujem 23. Jednak to bude pre nás povinnosť v prípade pádu počtu obyvateľov pod 50 000, zároveň môžeme usporiť 200 – 300 tisíc eur a keby sme aj zvrátili trend odchodu ľudí (v čo pevne verím), stále sme na hornej hranici povoleného počtu poslancov (21-31) pre mesto v rozmedzí 50 – 100 tisíc obyvateľov.

Vyjadril som sa aj k odmenám pre bývalých viceprimátorov a kontrolóra. Požadoval som objasnenie, na základe čoho a či spravili niečo navyše, keďže zo súkromného sektoru som zvyknutý, že odmeny sú vyplácané po splnení vopred nastavených kritérií. Odpoveď som nedostal, tak som sa pri hlasovaní zdržal. Vo faktickej poznámke som sa spolu s kolegom Uherčíkom zhodol, že pre nových viceprimátorov treba tieto kritéria vypracovať.

Keď už sme pri viceprimátoroch, v závere schôdze som interpeloval prednostku, aby na mesto na svojom webe takéto dôležité informácie zverejňovalo čo najskôr. O tom, že pani Červeňová a pán Kollár sú už vo funkcii sme sa ja, ale predovšetkým občania, dozvedeli až po týždni z médií. Načo si platíme webmastra a PR oddelenie? Jednoriadková aktualita na www.martin.sk by to hádam spravila?