Desať rokov bez našej slovenskej koruny

Keď sme uprostred roka 1993 prestali používať kolkované federálne bankovky a po dlhých rokoch sme zase držali v rukách ozajstné slovenské peniaze, nie jeden Slovák si hrdo povedal: Konečne! Konečne nebudeme počúvať, kto na koho doplácí a budeme si žiť za svoje. Čo si vyrobíme, to si zaslúžime a to budeme mať.

Naša zvrchovanosť v menovej oblasti trvala o 5 rokov dlhšie, než štátna suverenita. Po vstupe do EÚ 1.5.2004 sme sa 1.1.2009 zriekli aj svojej meny.

Pripomeňme si aspoň trochu tie skvelé grafické diela dnes už nebohého akademického maliara Jozefa Bubáka.

20 Sk
Portrét staroslovenského kniežaťa Pribinu a z druhej strany Nitriansky hrad prelínaný korálkovým náhrdelníkom z 9. storočia z náleziska Nitra – Lupka.

50 Sk
Na lícnej strane sv. Cyril a sv. Metod, staroslovenskí vierozvestcovia a na druhej strane ruky, ktoré nesú dary v podobe prvých siedmych písmen hlaholiky a kostolík z Dražoviec, pripomínajúci rané časy kresťanstva na našom území.

100 Sk
Tvár Madony prekreslenej podľa plastiky Majstra Pavla z Levoče a na rubovej strane dve dominanty pôsobiska tohto sochára a rezbára a to kostol svätého Jakuba a historická radnica.

200 Sk
Prvý kodifikátor spisovného slovenského jazyka Anton Bernolák a z opačnej strany v súvislosti s jeho pôsobením v tomto meste vidieť Trnavskú mestskú vežu a ďalšie dominanty prvého slobodného kráľovského mesta.

500 Sk
Národovec a úspešným kodifikátorom slovenského jazyka Ľudovít Štúr a z druhej strany Bratislavský hrad a chrám sv. Mikuláša, uprostred ktorých sa nachádza prvý pôdorys Bratislavy z drevorytu CHRONICA PICTA.

1000 Sk
Jedna z najdôležitejších postáv moderných slovenských dejín Andrej Hlinka a z opačnej strany je okrem Madony vidieť pamiatky z miesta jeho pôsobiska, z Ružomberka.

5000 Sk
Najväčšia bankovka nesie portrét Milana Rastislava Štefánika a na opačnej strane má znázornenú Mohylu na Bradle, časť súhvezdia Veľkej medvedice a poniklec veľkokvetý.

Bolo nutné vzdať sa slovenských peňazí? Degenerujúca Európska únia a umelými zásahmi centrálnej banky živená euromena dávajú nádej, že sa k našej slovenskej korune znovu vrátime.