Znovu zasahujú do dôchodkov

Toto sa týka sa aj mladých ľudí.
V parlamente poslanci Smeru znovu zasahujú do dôchodkov.

Všetkým budúcim dôchodcom odporúčam pozorne počúvať video z 29.1.2015. https://www.facebook.com/marekbelak/videos/844178392309186/ Ak niečomu nerozumiete, dajte si to vysvetliť.

Dôležité je pochopiť, že vinu, okrem smeráckeho zníženia príspevkov z 9% na 4% a iných nezmyselných zásahov, nesú aj zle nastavené pravidlá s poisťovňami.

Prečo s poisťovňami? Lebo vláda tak pripravila systém vyplácania.

Peniaze, ktoré si do Dôchodcovských správcovských spoločností (DSS) dávate, sa tam sporia a zhodnocujú (to je ten II. pilier). A to je fajn.

Ale keď sa stanete dôchodcom, tak tie vaše nasporené peniaze musíte presunúť do nejakej poisťovne, ktorá má v ponuke životné poistky (na Slovensku ich máme zhruba 20). Až tá vám mesačne bude posielať nejaký dôchodok. A tu Ficova vláda fatálne zlyhala, lebo nevýhodne nastavila pravidlá a poisťovniam pri vyplácaní dovolí odtrhnúť si z tej vašej nasporenej sumy neprimerane veľa.

Aj preto je pre prvých tohtoročných dôchodcov vyplácanie také nízke… Pre tých, čo sa stanú dôchodcami o pár rokov to už bude lepšie.

Nemuselo to byť zlé ani pre tých prvých známych 91 dôchodcov, ale neustálymi zásahmi do systému im to Ficove vlády podstatne zhoršili a nasporené sumy mali nižšie než mohli mať.

Ešte jedna poznámka. V roku 2015 sa toto týka asi 3000 ľudí. Tých 1,5 milióna ľudí, ktorí si sporia v II. pilieri príde na rad postupne a dovtedy si stihnú nasporiť dostatočne veľa.

Mimochodom. Ja osobne mám voči celému systému II. piliera množstvo výhrad. Aj napriek tomu ho považujem za užitočný a to z jedného dôvodu.
I. pilier je už teraz každoročne v strate a bude na tom stále horšie. Dôchodcov je stále viac a detí stále menej.

Pozri tu http://www.socpoist.sk/tvorba-zakladneho-fondu-starob…/1582s a tu http://www.socpoist.sk/pouzitie-financnych-prostriedk…/1587s .

Čiže tak ako mnoho vecí v tomto štáte, aj vyplácaná výška dôchodkov z I. piliera je len fikcia a klamstvo, lebo každá vláda si na ne každoročne požičiava skoro 600 miliónov EUR a ak to raz krachne, tak amen tma…