Životné minimum a zaokrúhľovanie

Životné minimum sa od 1. júla zvýši o 1,39 eura a bude 199,48 eur. Zmena vstúpi do platnosti 1.1.2018.

Nechcem teraz posudzovať, či sa z tej sumy dá vyžiť. Zákon označuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Vyjadrím sa k jednej úplne praktickej veci. Normálne uvažujúci človek by nikdy nestanovil hodnotu takéhoto ukazovateľa na dve desatinné miesta. Tých 52 centov, ktoré chýbajú do rovných 200 eur, hádam našu ekonomiku nepoloží, ak sa jej naozaj tak darí. Bárs by boli aj miliónkrát vynásobené a vyplatené.

Prakticky konajúci manažér by nezaťažil desaťtisíce úradníkov, mzdárov, účtovníkov a ekonómov nezmyselne nepraktickou sumou, lenže socialistický byrokrat sa potrebuje robiť dôležitý a vzbudzovať dojem odbornosti. Alebo chce len naštvať a zamestnať všetkých, ktorí túto sumu budú nahadzovať do počítača, do kalkulačky, zapisovať do kolóniek a z nej robiť výpočet napríklad:
1. daňového bonusu
2. nezdaniteľnej časti základu dane
3. základu dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane
4. základu dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa na túto časť základu dane uplatňuje 25 % sadzba dane
5. sumy predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok
6. sumy minimálneho dôchodku
7. základnej nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach
8. rodičovského príspevku
9. prídavkov na deti
10. sociálneho štipendia pre študentov z rodín s nízkymi príjmom
11. príspevku pre opatrovateľov ťažko chorých ľudí.

Vďaka nezmyselným stotinám eur aj tieto odvodené sumy vyjdú úplne krkolomne a dajú možnosť na nové a nové preklepy a omyly.

Žiaľ, tento nepraktický folklór sa na Slovensku udržuje celé roky. Pripomeňme si napríklad vývoj životného minima:
2009 – 185,19 eur
2010 – 185,38 eur
2011 – 189,83 eur
2012 – 194,58 eur
2013 – 198,09 eur
2014 – 198,09 eur
2015 – 198,09 eur
2016 – 198,09 eur
2017 – 198,09 eur
návrh ministerstva práce pre rok 2018 – 199,48 eur.

Môj návrh je, aby štátna správa začala pracovať so zaokrúhlenými sumami a nezaťažovala úradníkov a občanov nič neriešiacimi stotinami. Začať môžu hneď teraz a životné minimum zaokrúhliť zo 199,48 na 200. Aj tak tú sumu v duchu každý vníma ako rovných 200 eur.