Chýba im 135 rušňovodičov, majú 135 riaditeľov

Vraj nepomáha rozprávkový plat.

Isté noviny napísali, že ani 700 nástupný a 1100 neskôr (brutto) neláka Slovákov učiť sa za rušňovodiča. Do osobných vlakov ich chýba sto (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. momentálne zamestnáva 6000 ľudí, rušňovodičov je 1200), ďalší sú potrební do nákladných vlakov (Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. má takisto 6000 zamestnancov a z toho 900 rušňovodičov). Tretia štátna firma sú Železnice Slovenskej republiky, ktoré sa starajú o železničné trate a stanice. V tejto pracuje 14000 železničiarov a takisto potrebujú nových rušňovodičov.

Zaujímavé je, že problém je len s rušňovodičmi. Napríklad nájsť vhodných kandidátov na 135 riaditeľských pozícií sa dá vždy. Neveríte?

Osobným vlakom a rýchlikom šéfujú:
1. generálny riaditeľ Filip Hlubocký (predseda predstavenstva)
2. riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu Patrik Horný (podpredseda predstavenstva)
3. riaditeľ úseku obchodu Karol Martinček (člen predstavenstva)
4. riaditeľ úseku prevádzky Michal Vereš
5. riaditeľ úseku služieb Radoslav Štefánek
6. riaditeľ úseku údržby Jozef Peško
Na úseku generálneho riaditeľa:
7. riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Ivan Caban
8. riaditeľ interného auditu Peter Pavlík
9. riaditeľ odboru riadenia strategických projektov Roman Koreň
10. riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov Ivana Pilková
11. riaditeľ odboru inšpekcie a kontroly Roman Kusý
12. riaditeľ odboru komunikácie Tomáš Kováč
13. riaditeľ odboru právnych služieb Martin Bahurinský
Na úseku ekonomiky a informačného manažmentu:
14. riaditeľ sekcie účtovníctva a daní Zdenka Stojkovičová
15. riaditeľ sekcie finančného riadenia
16. riaditeľ sekcie controllingu Stanislava Slovincová
17. riaditeľ sekcie informačných technológií Michal Špánik
18. riaditeľ sekcie alternatívnych distribučných kanálov
Na úseku obchodu:
19. riaditeľ sekcie marketingu Tatiana Kyselová
20. riaditeľ sekcie služieb zákazníkom Peter Kliment
21. riaditeľ sekcie odúčtovania tržieb železníc František Vančo
Na úseku prevádzky:
22. riaditeľ sekcie prípravy prevádzky Štefan Kuruc
23. riaditeľ sekcie riadenia prevádzky Dezider Turák
Na úseku služieb:
24. riaditeľ sekcie manažmentu nehnuteľností Roman Itze
25. riaditeľ sekcie logistiky Eva Surovičová
26. riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu Martin Štancel
Na úseku údržby:
27. riaditeľ sekcie údržby a opráv Pavol Surovič
28. riaditeľ sekcie technickej a technologickej Marián Galmiš

Nákladné vlaky už síce nevlastnia žiadne nákladné vagóny, lebo ich predali a teraz si ich spätne prenajímajú, napriek tomu firmu riadia:
1. generálny riaditeľ Martin Vozár (predseda predstavenstva)
2. riaditeľ úseku prevádzky Miroslav Hopta (podpredseda predstavenstva)
3. riaditeľ úseku obchodu Jaroslav Daniška (člen predstavenstva)
4. riaditeľ úseku služieb železničných koľajových vozidiel Ľubomír Kuťka (člen predstavenstva)
5. Róbert Nemčík (člen predstavenstva)
Na úseku generálneho riaditeľa:
6. riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa
7. riaditeľ interného auditu
8. riaditeľ právneho odboru
9. riaditeľ odboru kontroly, inšpekcie a ochrany
10. riaditeľ odboru riadenia stratégie a rozvoja
11. riadite sekcie informačných a komunikačných technológií
12. riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov
13. riaditeľ sekcie personálnych služieb
14. riaditeľ odboru treasury
15. riaditeľ odboru vnútorných a vonkajších vzťahov
16. riaditeľ odboru riadenia logistiky a nákupu
17. riaditeľ sekcie strategického obstarávania
18. riaditeľ sekcie distribučnej logistiky
19. riaditeľ sekcie operatívneho obstarávania
20. riaditeľ odboru energetiky
Na úseku obchodu a služieb:
21. riaditeľ sekcie marketingu
22. riaditeľ sekcie predaja
23. riaditeľ sekcie podpory predaja
Na úseku prevádzky:
24. riaditeľ sekcie technicko-technologickej prípravy prevádzky
25. riaditeľ sekcie prevádzky, prepravy a vozňovej služby
26. riaditeľ sekcie riadenia prevádzky a trakcie
27. riaditeľ sekcie východoslovenské prekladiská
28. riaditeľ sekcie hospodárenia s nákladnými vozňami
Na úseku služieb železničných koľajových vozidiel:
29. riaditeľ sekcie obchodu, údržby a opráv železničných koľajových vozidiel
30. riaditeľ sekcie údržby a opráv železničných koľajových vozidiel
31. riaditeľ sekcie manažmentu ŽKV – ECM
Na úseku ekonomiky:
32. riaditeľ sekcie controllingu
33. riaditeľ sekcie účtovníctva a daní
34. riaditeľ sekcie odúčtovania tržieb železníc
35. riaditeľ sekcie správy majetku

Zoznam riaditeľov v Železniciach Slovenskej republiky, starajúcich sa o koľajnice a stanice je dvakrát väčší:
1. predseda Správnej rady ŽSR Marek Balko
2. podpredseda Správnej rady Róbert Szűcs
3. člen Správnej rady Peter Stryček
4. člen Správnej rady Radovan Majerský
5. člen Správnej rady František Zaparanik
6. generálny inšpektor Branislav Škamla
7. generálny riaditeľ Martin Erdössy
8. námestník generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje Pavol Hudák
9. námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku Juraj Tkáč
10. námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku Miroslav Kocák
11. námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku Igor Polák
Na úseku generálneho riaditeľa:
12. riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Pavol Bulla
13. riaditeľ odboru interného auditu Miroslav Pleceník
14. zástupca riaditeľa odboru interného auditu Mária Surovcová
15. riaditeľ odboru právnych vzťahov Miriam Majorošová
16. zástupca riaditeľa odboru právnych vzťahov Štefan Uram
17. riaditeľ odboru komunikácie Martina Pavlíková
18. zástupca riaditeľa odboru komunikácie Dana Šinková
19. riaditeľ odboru stratégie a vonkajších vzťahov Peter Šišolák
20. zástupca riaditeľa odboru stratégie a vonkajších vzťahov
21. riaditeľ odboru krízového riadenia a ochrany
22. zástupca riaditeľa odboru krízového riadenia a ochrany
23. riaditeľ odboru projektového riadenia
24. zástupca riaditeľa odboru projektového riadenia
Na úseku námestníka generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku:
25. riaditeľ odboru telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti Jiří Ballarin
26. zástupca riaditeľa telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti Erich Demčák
27. riaditeľ odboru investorského Štefan Sedláček
28. zástupca riaditeľa odboru investorského Jozef Tvrdoň
Na úseku námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku:
29. riaditeľ odboru financovania, účtovníctva a daní Jana Krupcová
30. zástupca riaditeľa financovania, účtovníctva a daní Andrea Duráková
31. riaditeľ odboru hospodárenia s majetkom Daniela Grančáková
32. riaditeľ odboru controllingu Michaela Činčurová
33. zástupca riaditeľa odboru controllingu Zuzana Žáková
Na úseku námestníka generálneho riaditeľa pre prevádzku:
34. riaditeľ odboru dopravy Milan Neviďanský
35. zástupca riaditeľa odboru dopravy Jozef Dudák
36. riaditeľ odboru expertízy Daniel Maruniak
37. zástupca riaditeľa odboru expertízy Juraj Maršálek
38. riaditeľ odboru železničných tratí a stavieb Miloslav Havrila
39. zástupca riaditeľa odboru železničných tratí a stavieb Pavol Otruba
40. riaditeľ odboru bezpečnosti a inšpekcie Marian Bošnák
41. zástupca riaditeľa odboru bezpečnosti a inšpekcie Miroslav Horňák
42. riaditeľ odboru obchodu Miroslav Matúšek
43. zástupca riaditeľa odboru obchodu Ivan Wlachovský
44. riaditeľ odboru oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky Daniel Balucha
45. zástupca riaditeľa odboru oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky Jozef Kočiš
Na úseku námestníka generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje:
46. riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov Zuzana Gáletová
47. zástupca riaditeľa odboru riadenia ľudských zdrojov Gabriela Gajdošová
48. riaditeľ odboru organizácie a riadenia Marcel Haydu
V organizačných jednotkách:
49. oblastné riaditeľstvo Košice riaditeľ Krzysztof Awsiukievicz
50. oblastné riaditeľstvo Trnava riaditeľ Milan Kubiček
51. oblastné riaditeľstvo Zvolen riaditeľ Marián Izakovič
52. oblastné riaditeľstvo Žilina riaditeľ Andrej Marcinko
53. ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Bratislava riaditeľ Viliam Markócsy
54. centrum logistiky a obstarávania Bratislava riaditeľ Branislav Vavrinčík
55. železničná energetika Bratislava riaditeľ Boris Bóna
56. závod služieb železníc Bratislava riaditeľ Peter Výbošťok
57. výskumný a vývojový ústav železníc Žilina riaditeľ Vladimír Herda
58. stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava riaditeľ Martin Paluk
59. stredisko železničnej geodézie Bratislava Eliška Rapavá
60. železničné telekomunikácie Bratislava riaditeľ Michal Korauš
61. mostný obvod Košice riaditeľ Ján Seman
62. mostný obvod Bratislava riaditeľ Alexander Čapla

O železnice sa stará ešte jedna štátna firma – Technická obnova a ochrana železníc, a. s. Či potrebuje rušňovodičov sa zatiaľ nevie, ale riaditeľov má štyroch:
1. generálny riaditeľ Vladimír Svrček (predseda predstavenstva)
2. výrobný a technický riaditeľ Milan Vrábeľ
3. ekonomický riaditeľ Juraj Puček
4. odbytový riaditeľ Peter Grom

A máme aj ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kde na problematike železníc pracujú:
1. štátny tajomník Peter Ďurček
2. riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Ján Farkaš
3. riaditeľ odboru štátnej železničnej správy Vladimír Tóth
4. riaditeľ odboru železničnej a kombinovanej dopravy Miroslav Dorčák
5. minister dopravy Árpád Érsek
Keďže ide o štátne firmy a miesta rušňovodičov, aj riaditeľov sú platené štátom, politickú zodpovednosť nesie tiež:
6. premiér koaličnej vády Robert Fico

Celý kolos neschopný zabezpečiť dostatok rušňovodičov momentálne zastrešuje mosťácky minister dopravy, pred ním problém štyri roky zanedbával jeho smerácky predchodca Ján Počiatek.

Zhrňme si to. Posledné roky odborná verejnosť bije na poplach, že železnice majú obrovský narastajúci problém. Cestujúcich už čoskoro nebudú trápiť haldy úradníkov a perfektne vyplnených papierov v kanceláriách, ale kto nakopne vlak, do ktorého nastúpili.

Zadubené a zaplatené médiá píšu o neochotných Slovákoch pracovať 250 hodín mesačne s jednou nohou v kriminále za vraj rozprávkové platy. Prečítajte si najmä diskusiu: https://www.cas.sk/clanok/557330/zelezniciam-dochadza-trpezlivost-nukaju-rozpravkovy-plat-no-tuto-profesiu-nik-nechce/

Keď súkromnému autodopravcovi ochorie šofér a majiteľ nemá v tej chvíli náhradu, neváha a sadá do kamióna, len aby doručil sľúbený tovar a nestratil zákazníka.

Keď majiteľovi hotela nepríde ráno recepčná a nikto ju v tej chvíli nedokáže zastúpiť, postaví sa majiteľ do recepcie a vybaví aj celý autobus turistov, len aby boli čo najskôr na izbách a o rok prišli znovu.

Keď v Žiline nastúpi do vlaku základná škola s učiteľkami a nepohnú sa z perónu, ktorý z tých 135 riaditeľov vysvetlí deťom, že nepôjdu na výlet, lebo sa nikto nechcel učiť za rušňovodiča? A ktorý riaditeľ naštartuje rušeň?

Železniciam šéfuje 28 riaditeľov v ZSSK, 35 riaditeľov v ZS Cargo, 62 riaditeľov v ŽSR, 4 riaditelia v TOOZ a 6 riaditeľov na ministerstve vrátane ministra a premiéra. Dokopy 135 poberateľov rozprávkových platov.