Vysmiaty účtovník a zachmúrený boss

Divadelné vystúpenie Kažimíra s Ficom o ekonomických výsledkoch za rok 2016 malo špeciálny cieľ. Nahovoriť divákom, že riadiť štát pomocou požičaných peňazí je vlastne jedinečná šikovnosť našej sociálnej vlády.

„Úspešne prepisujeme históriu slovenskej ekonomiky,“ až takto si dovolil Fico na včerajšej tlačovke s ministrom financií prekrúcať fakty o slovenskom dlhu a ohlupovať zvyšok svojich voličov.

V čom spočíva ich klamstvo?

V pomere. Nechajme Trošku hovoriť čísla. Za kľúčové ukazovatele si vybrali pomer deficitu verejných financií ku HDP (HDP = hrubý domáci produkt) a pomer verejného dlhu ku HDP. A hneď im vyšlo, že 1,68 % z HDP je oproti roku 2015 (po revízii 2,71 % z HDP) úžasný pokles deficitu o percentuálny bod.

Pre publikom na oslavách MDŽ to znie ako rajská hudba. Pre zodpovedných ekonómov a živiteľov rodín žijúcich z reálnych peňazí je to potvrdenie, že štát si na svoj chod neustále požičiava. Keďže sa veľkým a silným ekonomikám v posledných rokoch ako-tak darí, rastie aj náš HDP silne ovplyvnený exportom. Slovenské firmy majú objednávky a rastú. Keď HDP rastie dostatočne, ukazovatele, ktoré s ním porovnávame (dávame do pomeru ku nemu), sa opticky javia nižšie. Na optickom klame už smeráci vyhrali nie jedny voľby.

V priloženom dokumente z Eurostatu, o ktorý sa opierala celá tlačovka, je HDP na Slovensku za rok 2015 vo výške 78,686 miliardy eur a v roku 2016 už 80,958 miliardy eur. To je v poriadku. Horšie je, že slovenské číslo o deficite tam má neustále znamienko mínus. To znamená, že vláda každoročne dlh NAVYŠUJE, nie znižuje.

Hovoríme samozrejme o dlhu, ako ho chápu bežní ľudia, rodiny, firmy, čiže hovoríme o absolútnom dlhu. Ak dlhujete banke 5000 eur a v ďalšom roku vrátite 500 a požičiate si ďalších 1000, tak váš celkový (absolútny) dlh narastie. Podľa Fica klesne, lebo vraj nejaký pomer… Mal by asi ísť najprv za hlavnou radkyňou a až potom na tlačovku. Banka si nepýta späť percentá, ani pomery, ale peniaze natvrdo.

Klesol aj druhý pomer, z ktorého sa vraj máme tešiť. Pomer verejného dlhu ku HDP. Z predošlých 52,5 % z HDP na vraj skvelých 51,9 % z HDP. Iste, ale ide znovu o kúzlo s optickým klamom. Pozrite si ešte raz ten Eurostat. Presne o riadok vyššie nad dlhom v % z HDP sú výšky dlhu v absolútnych hodnotách (Governemnt debt). A tam sa píše, že rok 2015 41,295 miliardy eur a v roku 2016 už 42,053 miliardy eur.

Aj školák si vyráta, že verejný dlh na Slovensku VZRÁSTOL za uplynulý rok o 758 miliónov eur. Len pripomínam, že dlh sa zvyšuje každoročne od vzniku druhej slovenskej republiky a som zvedavý, kto a kedy tých 42 miliárd vráti.

Neobstojí ani výhovorka, že nie sme jediný štát, ktorý si požičiava. V tabuľke od Eurostatu vidno, kto v roku 2016 hospodáril s prebytkom. Estónsko, Bulharsko, Litva, Holanďania, všetci Švédi, atď. Naplánovať zvyšovanie dlhu v týchto hospodársky priaznivých časoch môžu len niektorí európski ekonomickí samovrahovia, prípadne smerácki oligarchovia. Ale odprezentovať to ako ZNIŽOVANIE (?!) dlhu, to už dokáže naozaj len zachmúrený Fico a jeho vysmiaty účtovník.

Čo s tým môže urobiť napríklad nová politická strana, ktorá ešte nemala na zodpovednosti celé slovenské financie? Okrem vysvetľovania?

Ukázať z praxe na nižšej úrovni, že verejné financie vie spravovať lepšie a verejné služby dokáže zabezpečovať lacnejšie. Nie je tajomstvo, že v jednom kraji sa to podarilo. Fungovať bez nových pôžičiek a dokonca znižovať absolútny dlh sa dá.

Výsledky 2016 podľa Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7997684/2-24042017-AP-EN.pdf/d83f50f3-ecab-457a-a46b-f58d3e42a030