Sokratov test a Ficov štvrtý dodatok

Jedného dňa grécky filozof narazil na známeho, ktorý ku nemu vzrušene pribehol a povedal, “Sokrates, vieš čo som práve počul o jednom z vašich študentov?”
“Počkaj chvíľku,” odpovedal Sokrates. “Predtým, než mi to povieš, rád by som ti ukázal malý test. Hovorí sa mu Test troch otázok.”
“Test troch otázok?”
“Áno,” pokračoval Sokrates. “Než so mnou budeš hovoriť o mojom študentovi, poďme to na chvíľu vyskúšať. Prvý test je pravda. Si si úplne istý, že to, čo sa chystáš povedať, je pravda?”
“Nie,” odpovedal muž, “vlastne som to len počul.”
“V poriadku,” povedal Sokrates. “Takže naozaj neviem, či je to pravda, alebo nie. Teraz poďme skúsiť druhý test, test dobra. Je to, čo sa mi chystáš povedať, niečo dobré?”
“Nie, naopak …”
“Takže,” Sokrates pokračoval, “chceš mi povedať niečo zlé, aj keď si si nie istý, že je to pravda?”
Muž trochu v rozpakoch pokrčil ramenami.
Sokrates pokračoval: “Možno ešte prejsť na tretí test – filter užitočnosti. Bude to, čo mi chceš povedať, pre mňa užitočné?”
“Nie, fakt nie…”
“No,” “keď to, čo mi chceš povedať nie je ani pravda, ani dobré, dokonca ani užitočné, tak prečo mi to chceš vôbec povedať?”…

O 2500 rokov neskôr…
“Prejdime na štvrtý rozhodujúci test. Zvýši nám to predvolebné preferencie?”, pokračoval Fico, “Tak to hovorme tisíckrát. Dávame ľuďom sociálne istoty a chránime Slovensko.”