Predané oligarchom

Štát vynovil kaštieľ Studené a pustil ho lacno firme od J&T. Hojne navštevovaný a využívaný luxusný areál sa v máji 2017 predal za podozrivo nízku cenu.

Národná banka Slovenska (majoritný akcionár) a 15 menších akcionárov (Ministerstvo financií SR 0,46 %) prevádzkovali od roku 1998 prostredníctvom RVS, a.s. kaštieľ Studené ako svoje takzvané relaxačno – vzdelávacieho stredisko. Od 8.7.2006 ho mala akciovka RVS ako svoju jedinú činnosť. Usporadúvajú sa v ňom svadby, oslavy, firemné akcie a termíny sú obsadené nadlho dopredu. Štátna akciovka sa rozhodla kaštieľ aj s celým areálom predať.

Vyjadrenie pre médiá

„RVS, a.s. sa rozhodla už ďalej neprevádzkovať zariadenie s dlhodobou stratou a od roku 2015 hľadala záujemcov o svoj majetok. Uskutočnili sa dve súťaže, tá druhá v spolupráci s medzinárodnou realitnou spoločnosťou,“ hovorkyňa NBS Martina Solčányiová.

Údaje o RVS, a.s. http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=19694&SID=2&P=1
– 2159 akcií na meno
– základné imanie 7 167 880,- €
– pozemok (3,2 ha areál), kaštieľ s reštauráciou a ubytovacími priestormi (do roku 2000 štátom kompletne zrekonštruovaný), krytý bazén, tenisová hala, prevádzková budova, záhradný dom, vonkajšie tenisové kurty, vonkajší bazén, záhradný altánok
– 7 km od Bratislavy

RVS podľa Finstatu https://www.finstat.sk/31331041

Ako dospeli k predaju

Štát (Národná banka Slovenska) od roku 1998 renovoval, budoval a zveľaďoval kaštieľ a dotoval svoju „stratovú“ RVS, a.s. ako prevádzkovateľa.

Do roku 2000 – kompletná rekonštrukcia a výstavba areálu.
Od roku 2009 – akciovka vykazuje účtovnú stratu.
17. 9. 2015 – zvýšenie základného imania spoločnosti RVS, a.s. o 315 400,- € nepeňažným vkladom Národnej banky Slovenska (príloha č. 1 Vyhlásenie o vklade).
December 2015 – úver 200 000,- € (príloha č. 2 Úver 200 000).
23.3.2016 – Vestník – ohlásený predaj RVS (príloha č. 3 Vestník – predaj nehnuteľností).
Rok 2016 – z 9 uchádzačov dala najvyššiu ponuku ELAFINA, s.r.o. prepojená s J&T (zápis sa nedá nájsť).
15.11.2016 – mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti RVS, a.s. odsúhlasilo prevod akcií spoločnosti od všetkých minoritných akcionárov na majoritného akcionára (na NBS).
December 2016 – úver 450 000,- € (205 400,16 € na nesplatený predošlý s úrokmi a 250 000 navyše) (príloha č. 4 Úver 450 000).
11.1.2017 – vláda Slovenskej republiky Uznesením č. 24 schválila naloženie s 0,46 % podielom štátu v spoločnosti RVS, a.s.
22.3.2017 – na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti RVS, a.s. bolo skonštatované, že ku dňu 1.2.2017 všetci minoritní akcionári uskutočnili prevody svojich akcií okrem Ministerstva financií SR, ktoré môže vysporiadať zostávajúci minoritný podiel štátu v menovanej spoločnosti v rámci predmetného procesu až po schválení a vykonaní všetkých potrebných postupov v zmysle zákona. Zástupca Ministerstva financií SR uviedol, že konečná výška vyrovnania majetkového podielu štátu by mala byť minimálne vo výške menovitej hodnoty akcií, čo by mohlo byť dohodnuté v rámci memoranda o porozumení v tejto veci medzi Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom financií SR.
22.5.2017 – Centrálny register zmlúv – RVS predáva kaštieľ firme ELAFINA za 2 889 090,08 € (príloha č. 5 Kúpna zmluva).
22.5.2017 – Centrálny register zmlúv – ak RVS kaštieľ neodovzdá do 5 dní, zaplatí firme ELAFINA mesačne 11 000,- € (príloha č. 6 Nájomná zmluva).
29.5.2017 – vláda predkladá do parlamentu návrh na súhlas s predajom 0,46 % podielu štátu v spoločnosti RVS, a.s.

O víťaznej firme ELAFINA, s.r.o http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=84065&SID=2&P=1

Konateľom firmy bol do 26.4.2016 člen dozornej rady Tatry mountain resorts (TMR) František Hodorovský. TMR patrí do portfólia finančnej skupiny J&T.

Ako fungoval a v čom podnikal kaštieľ Studené pod patronátom NBS

Facebook https://www.facebook.com/www.rvs.sk

Klub RVS Studené – svadby a eventy

Azet.sk http://www.azet.sk/firma/64055/rvs-a-s-restauracne-a-ubytovacie-priestory/

Kontaktné údaje RVS, a.s. – reštauračné a ubytovacie priestory
www.rvs.sk 02 / 459 516 00 rvs@rvs.sk
Poskytovanie reštauračných, rokovacích a ubytovacích priestorov. Ubytovanie – izby a apartmány. Relax a šport – kurty, krytý bazén, fitness, sauna, masáže, relaxačné vajce.

Zoznam.sk http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U9emEu6No_UJ:www.zoznam.sk/firma/2689318/RVS-Most-pri-Bratislave+&cd=6&hl=sk&ct=clnk&gl=sk

RVS, a.s. Klubové zariadenie. Ubytovanie v kaštieli, ponuka športového vyžitia, možnosť kongresov pre klubových hostí.

Webová stránka RVS.sk (momentálne znefunkčnená) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hA4R0WnE7NEJ:www.rvsklub.sk/+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk

Pozývame Vás na dni zážitkovej gastronómie v Klube RVS.
To najlepšie pre Vás a Vašu rodinu, firmu a priateľov. Klub v Studenom poskytuje tiché, bezpečné a chránené prostredie na relaxáciu a pracovné stretnutia, svadby a rodinné oslavy. Nájdete nás na: Facebook
© 2014 RVS Club Studené

Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3402

RVS, a.s.
adresa: Zrínskeho 13, 814 85 Bratislava
tel.: 02/45647851, fax: 02/45647853, internet: www.rvs.sk
vedúci organizácie: Ing. Miroslav Uhrin – predseda predstavenstva
Pôsobnosť:
RVS, a. s. bola založená MF SR dňa 18. 8. 1992 podľa § 62 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
MF SR je 0,48 % akcionárom.

Článok o obchode roka

http://www.topky.sk/cl/10/1632291/Stat-predal-potichu-jeden-z-najluxusnejsich-kastielov-na-FOTO–Firme-blizkej-partakovi-J-T

Zaujímavosť z histórie

Kaštieľ Studené je zo 17. storočia. Od 30. rokov bol súkromným vlastníctvom bratislavského podnikateľa. Po roku 1948 v ňom komunisti zriadili detský domov a neskôr dievčenský výchovný ústav. V rámci reštitučného konania bol kaštieľ vrátený Fričovcom a ústav prestal fungovať v roku 1994. Po rokoch zveľaďovania za štátne peniaze kaštieľ od mája 2017 patrí oligarchom z J&T.

Záver

Štatutári štátnych subjektov pravdepodobne nespravovali zverený majetok s dostatočnou starostlivosťou a spôsobili štátu škodu. Firmu so základným imaním 7 167 880 eur napriek viacnásobnej priamej finančnej a nefinančnej podpore z verejných zdrojov doviedli do straty a následne predali skupine J&T za 2 889 090,08 eur.

Prvým krokom k náprave by malo byť odvolanie guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha, ako štatutára hlavného akcionára. Súčasne je potrebné odvolať členov predstavenstva RVS, a.s. Miroslava Uhrína a Petra Hrutku a tiež členov dozornej rady Karola Krippela a Silviu Rajčányovú.

Na základe uvedených informácií by mala prokuratúra začať preverovanie s cieľom zistiť či a v akom rozsahu došlo k porušeniu zákonov.

O predaji zvyšných akcií bude rozhodovať parlament na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 13.6.2017. Národná rada SR by nemala súhlasiť s návrhom predaja 0,46 % podielu štátu v spoločnosti RVS, a.s.