Podaj prst

Na Slovensku máme príslovie: Podaj čertovi prst, schmatne ti celú ruku.

V máji Európska únia vymyslela povinných 785 utečencov pre Slovensko. Bruselskí úradníci hlásali, že číslo je konečné a viac nebude treba. Na nekonečný príbeh pre Grékov asi zabudli.

Ajhľa, o pár mesiacov je nová kvóta pre Slovensko 2287 prisťahovalcov. Vplyvné európske médiá včera začali propagandistickú masáž.

Prijímam tipy. Kto trafí najbližšie ku kvóte číslo tri, získa staré výtlačky novín a pripomenie si, ako nás ešte nedávno eurobyrokrati nechceli púšťať pracovať do Rakúska a Nemecka.

A niekto by mohol poslať do Zväzu európskych socialistických republík knižku Adolfa Petra Zátureckého: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia.