Kto povolil kamióny v centre?

Zdalo by sa, že mimozemšťania. Aj primátor Hrnčiar napísal 19.8. v komentári, že mesto s touto akciou NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ…

Čuduj sa svete. Okresný úrad Žilina ako príslušný správny orgán zrazu 24.8. píše niečo iné: „… boli zo strany projektanta stavby (projektu organizácie dopravy) zvolané rokovania za účasti dotknutých orgánov a organizácií s ciel’om preverit‘ možnost‘ úplnej uzávierky cesty I/65D napriek tomu, že od začiatku boli každému zrejmé nepríjemné dopady na obslužnosť územia. Na základe splnenia požiadaviek zo strany ODI (o.i. realizácia bypassu na kruhovej križovatke na ul. Jilemnického), ako aj mesta Martin bola úplná uzávierka (s ich súhlasom) tunajším odborom napokon povolená.“

Nebolo by zlé spomenúť si na túto akciu, keď v najbližších primátorských voľbách budú Martinčania leniví ísť voliť a nechajú vyhrať mimozemšťanov.