Objavila sa zmenka. Je neplatná! Kauza Martinské hole nikdy nemala vzniknúť.

Po 15 rokoch utajovania sa podarilo získať kópiu zmenky, pomocou ktorej bola vykonštruovaná miliónová pohľadávka mesta Martin.

Podľa vyjadrenia odborníkov pracujúcich so zmenkami, ide o neplatnú zmenku, keďže obsahuje minimálne tri zásadné pochybenia. Každá zmenka totiž musí obsahovať zákonom predpísané presné náležitosti, ináč to nie je zmenka.

Čo tu nesedí?

  1. Je v nej nesprávny názov subjektu. To znamená, že dlžník neexistuje. Názov akciovky Lyžiarske stredisko Martinské hole a.s. bol vždy s malým h (viď orsr.sk). Na zmenke je napísané Lyžiarske stredisko Martinské Hole a.s. (s veľkým H), čo je neexistujúca firma.
  2. Nielen názov, ale aj nesprávna adresa dlžníka. Namiesto Thursova 16 na zmenke figuruje Thurzova 16, čo takisto nesúhlasí so zápisom v obchodnom registri.
  3. Dátum vystavenia, ani splatnosti nie je správne napísaný. V tomto prípade ide totiž o tzv. vlastnú zmenku dennú (fixnú). V nej musia byť dátumy napísané tak, že mesiac má byť uvedený slovom, nestačí číslo 3.

Ktorýkoľvek z týchto omylov spôsobuje automatickú neplatnosť tejto „zmenky“. Nehovoriac o tom, že tu sa vyskytujú až tri nezmysly.

Martinčania si dnes kladú jednoduché otázky:

Ako je možné, že na základe tohto zdrapu papiera si niekto začal od mesta Martin nárokovať vyplatenie miliónov?

Ako je možné, že súdy uznávajú pohľadávku voči mestu, keď tá vznikla na základe neplatného dokumentu?

Ako je možné, že účastníci tohto očividného podfuku ešte nesedia v base?

Schvália v piatok 29. septembra 2017 martinskí poslanci vyplatenie 9 miliónov eur súčasnému veriteľovi za pohľadávku, ktorá vlastne nikdy nevznikla?

Ing. Marek Belák
https://belak.sk/category/publikacie/pripad-martinske-hole/

Poznámka: Existuje aj zápisnica, ako pomocou „zmenky“ vytvorili miliónovú pohľadávku.