O slniečkároch a kamiónovom masakre v Nice

Za „slniečkára“ je označovaná osoba, ktorá má predstavu, že už na večné veky nebudú na nebi života žiadne mraky, ale stále bude svietiť slniečko a všetci ľudia na Zemi budú k sebe len dobrí, čestní, budú sa mať len radi a navzájom si budú pomáhať a poctivo pracovať.

V podstate sú to ľudia, čo popierajú zákony prírody, pretože v prírode platí boj o prežitie ako prvý a základný zákon prírody. A či sa nám to páči alebo nepáči, človek je takisto len súčasťou prírody a každý, kto sa pokúsi ísť proti zákonom prírody, na to vždy len doplatí.

Aj idea komunizmu bola vo svojej podstate slniečkársky projekt – odstránime vykorisťovanie človeka človekom a všetci budeme šťastní. V tej dobe, na začiatku 20-teho storočia sa to mnohým zdala skvelá myšlienka a prikláňali sa k nej aj inteligentné a významné osobnosti tej doby. Mnohí spisovatelia, myslitelia, filozofi, umelci atď. Napríklad spisovateľ G. B. Shaw.

Ako dopadol slniečkársky projekt komunizmu s desiatkami miliónov mŕtvych, s obrovským utrpením, hladomormi, gulagmi a popravami, môžeme hodnotiť teraz po sto rokoch. Na komunizmus najviac doplatili samotní komunisti. Žiaľ aj milióny ľudí, čo s ním nechceli mať nič spoločné.

Komunizmus je už v podstate mŕtvy, pretože ekonomicky skrachoval – nikto nechcel pracovať na cudzom (spoločnom) viac a lepšie ako na vlastnom. Bohužiaľ medzinárodní slniečkári sú nepoučiteľní a vymysleli nový projekt, ďalšiu ideu šťastia a dokonalosti – MULTIKULTURALIZMUS.

Koľko mŕtvych prinesie v budúcnosti zatiaľ nedokážeme odhadnúť. Ako prvé dôsledky môžeme označiť metro v Londýne, autobusy v Španielsku. Charlie Hebdo a Bataclán vo Francúzsku či letisko v Belgicku. S pribúdajúcimi moslimami v Európe budú obete narastať. Bohužiaľ, dá sa predpokladať, že dnešný kamiónový masaker v Nice nebude posledný. Aj na multikulturalizmus zahynú ďalší nevinní ľudia, čo s ním nechcú mať nič spoločné.

Takže hrdým slniečkárom treba pripomenúť, že bolo aj mnoho iných slniečkárov svojej doby – hrdých komunistov. Kde a ako skončili? Ich kosti sú roztrúsené po celej Sibíri v hromadných hroboch.
(prevzaté, upravené)