Drahý plyn a elektrina neboli náhoda

Viete z hlavy povedať, koľko platíte za elektrinu a plyn? Bežnej slovenskej domácnosti to vychádza mesačne 55 € za elektrinu a 68 € za plyn. Záleží či bývate v dome, v byte, čím kúrite, na čom varíte, atď…

Zrátajme si za rok. 660 + 816 = 1476 €. Celkom dosť. Čo je však horšie, zbytočne veľa.

Keď vám príde ročné vyúčtovanie, nájdete na ňom distribučnú firmu, od ktorej si elektrinu a plyn kupujete a všelijaké ceny. V spleti čísiel je niekde zašitá aj konečná cena za 1 kWh elektriny a možno aj cena za 1 m3 plynu. K tomu samozrejme počiatočný a konečný stav meračov.

Toto väčšinou vieme. Čo ale nevieme?

Od marca prebiehala fyzická kontrola objektov firiem, ktoré vám dodávajú elektrinu a plyn. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) si prizval 100 znalcov, ktorí navštívili, prezreli, zapísali a posúdili technický stav i hodnotu 14 tisíc z celkového počtu 27 tisíc objektov.

Prechádzali elektrické stanice, distribučné stanice, regulačné stanice, stanice katódovej ochrany. Kontrolovali softvér a jeho využívanie. Ďalej vysokonapäťové, nízkonapäťové vedenia, rôzne meracie systémy, dopravné prostriedky, skrátka všetko, čo má vplyv na výslednú cenu plynu a elektriny.

Hádajte, čo je výsledkom tejto veľkej inventúry? Od januára 2017 bude lacnejší plyn a elektrina. Pretože sa zistilo, že distribučné firmy celé roky dávali do cien aj položky na nevyužívané siete, trafostanice či prázdne plynovody. A to napriek tomu, že na ne nie sú napojení žiadni zákazníci.

Naposledy sa rozsiahla kontrola distribučných spoločností uskutočnila v roku 2005. Odvtedy mal úrad informácie o hodnote majetku len z podkladov, ktoré mu dodávali samotné firmy. Šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví tvrdí, že úrad mal roky podozrenie o týchto praktikách, ale nevedel ich overiť.

Teraz trochu politiky. Fico1 nastúpil v roku 2006. V roku2007 dosadil na čelo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Na 6 rokov.

ÚRSO určuje ceny.

Citujem:
„Úrad, ako štátna autorita v sieťových odvetviach, v ktorých neexistuje hospodárska súťaž, zabezpečuje rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov. Musí pritom dbať na ochranu záujmov spotrebiteľov, rovnako ako aj na záujmy investorov. Je prirodzené, že investor by nepodnikal v tejto oblasti, keby nemal zisk. Úrad musí preto vytvárať také prostredie, aby sa podnikateľovi oplatilo investovať, ale tak, aby na to spotrebiteľ nedoplácal alebo inak povedané, aby boli ceny spravodlivé pre obe strany.“ (Zdroj: web ÚRSO.)

Keď sa niekomu schválená cena nepáči, môže sa odvolať. Odvolanie posudzuje Regulačná rada. A teraz pozor. Na čele rady je ten istý Jozef Holjenčík. Čisté Kocúrkovo.

V roku 2011 ho žiadal Sulík odvolať. Nestihol, lebo vláda Radičovej po roku padla. V roku 2012 nastúpil Fico2 a vzápätí potvrdil Holjenčíka na čele oboch úradov. Znovu na 6 rokov. Do roku 2018.

Nevieme, čo všetko spravil vo svojej dôležitej funkcii pán Holjenčík. Vieme však, že inventúru objektov firiem, ktoré má pod palcom, celé roky neurobil. To znamená, že svojou lenivosťou, alebo nečinnosťou, alebo zámerne(?) nepracoval tak, aby neustále zabezpečoval spravodlivé ceny plynu a elektriny.

Ale prečo tak konal, či skôr nekonal?

Pozrime sa, ako o energetike informujú naše médiá. Denník Pravda patrí J&T. Aj dodávatelia elektriny a plynu patria J&T. Energetický a průmyslový holding (EPH) je vlastnený Petrom Kellnerom, Danielom Křetínským, Patrikom Tkáčom a J&T má tak 49% podiel v spoločnosti Stredoslovenská energetika (SSE) a 49% Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Pre úplnosť dodávam, že 49% v Západoslovenskej energetike (ZSE) vlastnia Nemci (firma E.ON) a 49% vo Východoslovenskej energetike patrí ďalšej nemeckej firme (RWE).

Pravda 8.9.2016 citovala Holjenčíka po jeho tlačovke takto: „Môžem povedať, že toto precenenie majetku bude mať pozitívny vplyv na koncové ceny. Čiže môžeme očakávať pokles koncových cien plynu aj elektriny.“

To najlepšie ešte len príde. Článok v Pravde má nadpis „Privatizéri predražili energie.“ Nepíše sa v ňom, že najnovší privatizéri sú Ficovi oligarchovia. Píše sa v ňom o nejakom Dzurindovi. Že ten za to môže. No vôbec sa tam nedočítate, že ÚRSO vás 10 rokov trvajúcou nečinnosťou oberal o peniaze. Len samá chvála na úrad.

Rátajme znovu. Ak by vďaka tejto najnovšej poctivej inventúre klesli ceny od roku 2017 len o 5%, bude to znamenať, že vaše ročné vyúčtovanie klesne z pôvodných 1476 € o 73,80 € dole. To je slušný peniaz. Najmä ak si zrátate, že ste za posledných 10 rokov zaplatili dokopy o 738 € viac, než bolo treba. Lebo pán Holjenčík nerobil inventúry 10 rokov.

Na Slovensku máme 2 milióny domácností. Povedzme, že každá zaplatila za posledných 10 rokov o 738 € viac než bolo treba. To je spolu 1 miliarda 476 miliónov eur. Odovzdaných niekoľkým oligarchom. Domácim, zahraničným. Namieste je otázka: Prečo Jozef Holjenčík z Martina, narodený 14.4.1965, držal 10 rokov ceny hore?

Ešte jeden citát z webovej stránky ÚRSO:
“Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je od štátnej moci a regulovaných subjektov nezávislý štátny orgán. Vo svojej činnosti nepodlieha vplyvu žiadnych politických alebo podnikateľských skupín.“

Nikde sa tam nepíše, že úrad sa má správať ako díler a rozdistribuovať 1,5 miliardy eur správnym Smerom.