Čo je veľa, to je málo

Chcel som tie reklamy na očkovanie ignorovať, ale ako povedal klasik Dežo, už čo je veľo, to je málo.

Označiť vpichnutie čohokoľvek cudzieho do ľudského organizmu za „slobodu“ mi pripadá prehnané a nevkusné. Trochu to naznačuje, že nezaočkovaní sa môžu pripravovať na väzenie.

Angažovanosť politika pre konkrétne farmaceutické firmy je porušenie ústavného zákona číslo 357 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Článok 4, odsek 2, písmeno f) totiž hovorí, že verejný funkcionár nesmie používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu.

U nás je zatiaľ k dispozícií len jeden druh vakcíny od jedného výrobcu. Takže reklama na vakcínu, alebo reklama na očkovanie ako také, je v tomto prípade podpora jednej konkrétnej firmy. Zjavne ide o protizákonné konanie. S nie malým sankčným „ohodnotením“.

Neverím, že prezidentka na porade neprebrala so svojim tímom do čoho sa púšťa. Lepšie povedané, čoho sa dopúšťa.