100 rokov stratenej slovenskej zeme

Pred 100 rokmi 4. júna 1920 v paláci Grand Trianon vo Versailles vo Francúzsku sa definitívne stanovila hranica medzi Slovenskom a Maďarskom. Povedzme, že konečne a povedzme, že lepšie ako nič. Lenže… Lenže zároveň na juh od Dunaja zostali v Maďarsku uväznené stovky tisíc Slovákov. Po Budapešť, aj hlboko južnejšie.

Dávno pred príchodom starých Maďarov žili starí Slováci nielen na sever od Dunaja, ale aj v Panónii, až niekde dole pri Blatnohrade (a juhovýchodne v Sedmohradsku). Žiaľ, Trianonská zmluva ich odsúdila na asimiláciu, lebo Maďarsko si nerobilo ťažkú hlavu so svojim záväzkom chrániť národnostné menšiny (VI. oddiel zmluvy, články 54 – 60) a Slovákov na svojom území prakticky vymazalo.

Prastaré slovenské rodiny ešte z čias Svätoplukovej ríše tam prežili Tatárov aj Turkov, ale po Trianone už nemali šancu. Za posledných 100 rokov sa v Maďarsku znížil počet Slovákov zo 600 tisíc na dnešných 30 tisíc. Pritom ešte v roku 1946 napočítala česko-slovenská komisia pripravujúca výmenu obyvateľstva priamo v Maďarsku (aj to nie celom) 473 556 Slovákov hlásiacich sa na výmenu.

Pre porovnanie, na južnom Slovensku sa počet „Maďarov“ takmer neznižuje. Pritom ide zväčša o bývalých Slovákov, ktorí sa len v posledných generáciách považujú za Maďarov. Brutálne pomaďarčovanie od roku 1848 a hlavne Apponyiho genocída slovenskosti spôsobili, že sa odnárodnili. Dúfajme, že dočasne.

Na okrúhle výročie Trianonskej dohody o usporiadaní rozpadnutého Rakúsko-Uhorska majú veľkomaďarskí pomätenci drzosť žiadať viac maďarčiny. Dokonca blúznia o autonómii. Mali by byť radi, že veľmoci nezakreslili Slovensko až po Budapešť.

Málo sa pripomína, že pôvodná požiadavka česko-slovenskej delegácie bola, aby do nášho štátu patrili obce s nadpolovičnou väčšinou po slovensky hovoriaceho obyvateľstva. Línia mala ísť popod Győr, severným okrajom Budapešti, popod Debrecín a Satu Mare. Žiaľ, výsledok bol pre maďarskú stranu viac ako veľkorysý. Uspeli sme len s priradením Podkarpatskej Rusi.

Tu je celá 117 stranová zmluva, ktorá má dnes 100 rokov. Za zmienku stojí aj dôsledné dodržiavanie pomlčky v originálnom názve Česko-Slovensko.

Trianonská-zmluva-4.6.1920

A tu je mapa územia, na ktorom za vlády Svätopluka žili prevažne starí Slováci. Ich potomkovia tam nepochybne žijú dodnes, len už hovoria inou rečou. Táto zem už asi nikdy oficiálne nebude patriť Slovensku.

Mapa etnického územia Slovákov v stredoveku
Palác Le grand Trianon, Versailles, Paríž, Francúzsko