Veľký dlh sa v roku 2019 ešte zvýši

O slovenskom rozpočte na budúci rok.

Zase vyberú viac na daniach. A zase im (tentokrát 37 miliárd) nestačí na riadenie štátu. A zase si musia požičať. A zase zvýšia dlh verejnej správy. Zo súčasných 44 miliárd na 46 miliárd eur. Ale pozor! Vraj sa máme tešiť, lebo nový deficit bude už len trošičku! Už len malinkých 0,10 %.

Sú normálni? Deficit? A zvyšovať dlh v čase 4,5 % rastu slovenského HDP?

Zodpovednosť im nič nehovorí a tak sľubujú, že rast zadlžovania sa zastaví už ten rok čo príde po tomto roku (vraj už naisto v 2020 bude vyrovnaný rozpočet).

Prečo nedokázali pripraviť prebytkový rozpočet už teraz a nezačali splácať ten obrovský dlh? Odpoveď je: A načo by to robili? Zákon im zadlžovanie umožňuje a socialistické mozgy nikdy neriešili budúcnosť. Jednoducho, po nás potopa.

Jediné, čo sa im podarilo, je naplánovať rast počtu úradníkov. Tentokrát o nových 8000 kusov. Už ich bude 426 000.

Ozaj, a nesľubujú každý rok pravý opak?