Obyčajný pracovný deň

Najdôležitejšia časť mojej práce sa odohráva počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Napríklad včera.

1. Žiadal som doplniť program o bod, v ktorom by sme mohli prerokovať a možno aj schváliť priame prenosy z rokovaní. Výsledok? Môj návrh takmer prešiel… keby jeden poslanec hlasoval trochu ináč. A to prosím nemám za sebou žiadny poslanecký klub. Jednoducho viacerí iní poslanci považovali tento nápad za hodný podpory.

2. Podporil som plán stavať novú športovú halu na ZDŠ Budovateľov (teraz sa tuším volá nejako ináč). Je šanca získať zo štátneho fondu 1,2 milióna eur (spolufinancovanie), chcel som, aby zaznelo aj moje podporné stanovisko.

3. Bod, na ktorý som sa špeciálne pripravoval. Rekonštrukcia osvetlenia v meste formou koncesnej zmluvy, pričom zámer akože ešte nie je definitívny a máme sa len vyjadriť, či text zmluvy je OK. Nesúhlasím. Ani so zámerom (vysvetlil som, že naň nemáme a zrejme v blízkom čase ani nebudeme mať zdroje v rozpočte), ani s nápadom venovať sa už teraz zmluve. Zrejme som bol vo svojom príhovore dosť presvedčivý, keď výsledkom bolo, že parlament zmluvu neschválil. Inými slovami, je celkom možné, že som tým ušetril 15 miliónov z rozpočtu. Fakt si myslím, že na toto teraz nie je vhodná doba a uznali to aj niektorí poslanci, ktorí pred pár mesiacmi tento zámer presadili.

4. Aj v závere dňa som mal čo riešiť. Minulý týždeň prebehlo verejné prerokovanie zámeru jednej firmy spracovávať v Martine 100 000 ton odpadov zo susedných okresov. Nevedel som o tom. Vyzval som pána prednostu, aby pri podobných významných akciách aspoň poslanci dostali osobitnú informáciu, alebo pozvánku emailom.

Nuž, takto pracujem. Či je to dosť, o tom rozhodnú Martinčania vo voľbách, ale keby aj nešlo o kvantitu (počet mojich vystúpení patrí medzi najväčšie), dosahované výsledky (ušetrených 15 miliónov?) ukazujú, že moje slovo mení veci v meste.

https://youtu.be/uKJoR97qtEw

Marek Belák,martinský poslanec