O pondelkových ránach

„The penalty good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men.“

V slovenčine sa tento citát používa v znení: „Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás a to bude trestom za vašu neochotu podieľať sa na politike“.

Nie je až tak dôležité, že to povedal jeden z najväčších filozofov všetkých čias, starogrécky Platón (428 – 348 pred Kristom).

Zaujímavé je to, že podobné problémy s politikmi majú ľudia už 2400 rokov. A to vtedy zaručene nemali televízie Narkóza a Hnoj, sociálne balíčky, ani iné znechucovadlá.

Ale mali to, čo máme aj my dnes. LENIVOSŤ. Jednu zo siedmych hlavných nerestí (vygúglite si, ak ich nepoznáte). Strašného protivníka, ktorý má najväčšiu moc najmä v pondelok ráno.