Nechceme kamióny v centre

PETÍCIA za zmenu organizácie práce a dopravy počas rekonštrukcie martinského obchvatu.

Mali ste zlú skúsenosť s kamiónmi v centre? Zdá sa vám, že by na obchvate mohli pracovať rýchlejšie? Petíciu na internete môžete podpísať tu: Martinský obchvat, nechceme kamióny v centre

PETÍCIA za zmenu organizácie práce a dopravy počas rekonštrukcie martinského obchvatu.

My, Martinčania a motoristi prechádzajúci cez mesto Martin, svojim podpisom tejto petície žiadame kompetentných o zmenu organizácie práce a dopravy počas rekonštrukcie martinského obchvatu.

Odmietame najmä:
1. Obojsmernú výluku na obchvate spôsobujúcu presun tranzitu nákladnej a kamiónovej dopravy do stredu mesta.
2. Neúmerne dlhé trvanie stavby spôsobené najmä nedostatočným využitím disponibilného pracovného času.

Touto petíciou žiadame o okamžitú nápravu vzniknutej situácie, ktorá priniesla do centra mesta Martin ohrozenie zdravia a majetku našich obyvateľov.

V Martine, 6. júla 2015

Adresované:
Slovenská správa ciest
Združenie ISK – EUROVIA – I/65D Martin (zhotoviteľ stavby)
Mestský úrad v Martine

Za petičný výbor:
Ing. Marek Belák, poverený na zastupovanie v styku s orgánmi vybavujúcimi petíciu