Na futbale v Dunajskej Strede

Na futbale v Dunajskej Strede si niektorí Slováci, ktorí sa momentálne považujú za Maďarov, vytvorili v hľadisku maďarskú zástavu.

Asi treba napísať nové učebnice dejepisu a viac vysvetľovať:

– prečo Slováci považovali po skončení Veľkej Moravy nasledujúcich dlhých 900 rokov monarchiu za svoj štát

– prečo až v posledných 200 rokoch prestali počas násilnej maďarizácie považovať Uhorsko za dobrý štát (1721, vystúpenie Michala Benčíka proti Slovákom na uhorskom sneme, následne Magin a jeho Apológia) a najmä po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní (1867, idea jednotného uhorského národa, národnostný zákon a maďarčina ako jediný štátny jazyk)

– prečo Maďarsko nie je to isté ako Uhorsko a komu to chcú niektorí veľkomaďarskí politici nahovoriť

– prečo prišli starí Maďari do centrálnej Európy až o niekoľko storočí neskôr, ako starí Slováci

– prečo zanikli (asimilovali sa) státisíce Slovákov na juh od Dunaja

– prečo bola dlho Budapešť fakticky najväčším slovenským mestom (žilo v nej vyše 100 tisíc Slovákov, viac než v ktoromkoľvek inom meste, vrátane vtedajších slovenských miest)

– prečo drastické Apponyiho školské zákony (1907) definitívne pošpinili stáročia pokojného spolunažívania národov v monarchii

– prečo drvivá väčšina fanúšikov DAC mala pra-pra-prastarých rodičov s materinským jazykom slovenským, rovnako ako drvivá väčšina voličov Mostu-Híd a SMK.

A žiakom ako príklad extrémizmu ukazovať, prečo by si na ligovom maďarskom zápase nikto nedovolil rozvinúť slovenskú zástavu a spievať slovenskú hymnu. Lebo športovci, poznajúci dejiny, si takéto naschvály nerobia.