Zinkasované podiely mesta vo firmách

Exekútor zobral mestu Martin podiel v štyroch firmách, rýchlo treba obrátiť pozornosť na stanicu.

Tento týždeň sa Andrej Hrnčiar nezabudol pochváliť, že martinská železničná stanica sa bude opravovať. Hovoril o nových dverách, oknách, elektrike, strechách. Ale nepovedal to najdôležitejšie. Termín, kedy sem príde prvý robotník a kedy sa oprava dokončí.

Nepovedal, lebo to je vo hviezdach. Nemajú ešte ani projekt. Ale Hrnčiarove turčianske mediálne hlásne trúby o týchto pokračujúcich sľuboch informovali v štýle, akoby už-už na peróne stavali lešenie.

Prečítajte si však oficiálne stanovisko ŽSR:

Kedy sa začne, v akom štádiu je proces príprav, kedy je predpoklad dokončenia?

Príprava začala vypracovaním investičného zadania a následne bude realizované výberové konanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Po jej vypracovaní bude následne realizované výberové konanie na výber zhotoviteľa rekonštrukcie. Vzhľadom na uvedené v tejto chvíli ŽSR nevedia určiť dátum dokončenia, keďže nevedia ovplyvniť procesy výberového konania.

O akú veľkú investíciu by malo ísť?

Finančný rozsah investičnej akcie bude stanovený v projektovej dokumentácii po jej spracovaní.

Takže ešte ani nevedia, kto vypracuje projektovú dokumentáciu. A vôbec nevedia, kto bude našu rozbitú stanicu opravovať. Ale médiá prišli s palcovým titulkom: Stanica sa má zmeniť na nepoznanie.

Neviem čo bránilo novinárom opýtať sa martinského primátora radšej toto:
V ktorých spoločnostiach zobral exekútor mestu Martin obchodný podiel?
Na koľko klesol pôvodný 15% podiel mesta Martin vo firme Brantner Fatra s.r.o.
Koľko eur sa týmto započítalo do zinkasovanej sumy? Výška vkladu mesta podľa registra je 9958,- eur.
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2315&SID=5&P=1

Medzi nami, aký býval ročný výnos mesta z 15% podielu v Brantneri?