Odignorovaná petícia o kamiónoch

Prešiel mesiac a ani jeden z adresátov sa nevyjadril. Ku petícii bol priložený list so žiadosťou o pracovné stretnutie, prípadne o účasť na prebiehajúcich stretnutiach.

Buďme konkrétni.
Adresát prvý – stavebník: Slovenská správa ciest. Žiadna reakcia na petíciu, žiadna reakcia na sprievodný list.

Adresát druhý – zhotoviteľ: Združenie Inžinierske stavby Košice a Eurovia. Žiadna reakcia na petíciu, žiadna reakcia na sprievodný list.

Adresát tretí – dotknuté mesto Martin: Mestský úrad poslal petíciu na Okresný úrad Žilina. Sprievodný list nedokázal majetkovoprávny odbor mesta Martin vybaviť a po telefonáte nás odporučil priamo na primátora. Sekretariát ani primátor na emaily neodpovedali.

Jediná reakcia prišla z Okresného úradu Žilina od Mariána Vranku a Jána Bilíka. Presná a slušná. Navyše s výzvou pre ignorantov:„ … a vyzývame týmto stavebníka, aby v súčinnosti so zhotoviteľom zvolal stretnutie zainteresovaných vrátane zástupcov petičného výboru s cieľom hľadať cestu a mieru vzájomného uspokojenia potrieb občanov, rešpektujúc pritom aj záujmy verejnej cestnej siete.“

Ak si veľké stavebné firmy a niektorí úradníci myslia, že môžu všetko, tak sa mýlia. To najhoršie príde, keď v septembri začnú chodiť deti do školy. Ak sa im zdá podpisov málo, tak im pridajme ďalšie tu: http://www.peticie.com/martinskyobchvat