Ďalšie štátne tajomstvo

Chcete ďalšie štátne tajomstvo? Slovensko dnes nemôže rozhodovať o sebe. Ak si myslíte, že najlepším príkladom je Lisabonská zmluva, ste blízko.

Náš štát spláca dlžoby 42 miliárd eur. Rok a pol by sa museli všetky príjmy štátu (vyzbierané dane) dávať len na vyplatenie dlhu. Rok a pol by neexistovali úrady, školy, nemocnice, neboli by žiadne výplaty štátnych zamestnancov, ani dôchodky!

Otázka znie: Kto vlastní náš dlh? Kto môže poslať exekútora na každého Slováka a pýtať si svojich 8000 eur?

Pokladničné poukážky na 92% skúpili zahraničné subjekty. Polovicu štátnych dlhopisov kúpil niekto zo zahraničia. Naše banky a ich úvery tvoria 14% dlhu a banky sú v zahraničných rukách. Zvyšok dlhopisov majú rezidenti (domáci investori). Ešte raz: Kto okrem smeráckych oligarchov môže diktovať vláde?

Ak chcete niekoho ovládať, zmocnite sa jeho dlhu. To nepovedal najbohatší svetový bankár, túto poučku som si teraz vymyslel.

Ozajstná slovenská vláda by nedovolila spraviť zo svojho štátu zadĺženú kolóniu. Niektorí politici začínajú národu hovoriť krutú pravdu.