Britské voľby – náš vzor?

V niekdajšej kapitalistickej Veľkej Británii budú teraz v decembri voľby. Britskí labouristi sa po 12 rokoch v opozícii chcú dostať do vlády so svojim novým červeným manifestom, v ktorom sľubujú skutočnú zmenu (It’s Time For Real Change).

Tu je zopár ich nápadov:
* Zmeníme podmienky, za ktorých môžu byť firmy zapísané na londýnskej burze, aby každá spoločnosť, ktorá nedokáže bojovať proti zmenám klímy, bola z burzy stiahnutá.
* Klimatické ohrozenie je šancou na zjednotenie našej krajiny, aby bola schopná čeliť spoločnej výzve mobilizáciou všetkých našich finančných i ľudských zdrojov.
* Zvýšime dane ľuďom zarábajúcim viac ako 80 000 libier ročne.
* Navrátime niektoré zo škrtov v podnikových daniach (t.j. zvýšia podnikové dane).
* Budeme požadovať, aby veľké firmy boli kolektívne vlastnené zamestnancami (zhruba na 10%).
* Prevedieme energetické a vodné systémy do demokratického verejného vlastníctva.
* Všetci zamestnanci budú mať právo na flexibilnú pracovnú dobu. (Nepíšu ako to zariadia pre učiteľov, chirurgov, smetiarov…)
* Zavedieme štyri nové štátne sviatky – dni pracovného pokoja.
* Počas najbližších 10 rokov skrátime pracovný týždeň na 32 hodín.
* Zriadime Ministerstvo pracovného práva.
* Zriadime nové Ministerstvo pre ženy a rovnosť.
* Ratifikujeme Istanbulský dohovor.
* Všetky firmy s viac ako 250 zamestnancami budú musieť mať vládny certifikát rodovej rovnosti, inak budú čeliť auditu a pokute.
* Školy dostanú dotácie na zavádzanie LGBT, inkluzívnych vzťahov a sexuálnej výchovy.

No, neviem. Asi to dopadne ako vždy. Po pár rokoch ich z tej Real Change budú musieť zase vyhrabať konzervatívci.

Ak sa vám zdá, že naši progresívni socialisti, žaluďmi maskovaní socialisti, smerácki pseudosocialisti, archaickí komunistickí socialisti, nachmelení tutoví socialisti, prosto všetci naši zdedení či vypestovaní mentálni komunisti chcú po našich voľbách 2020 zaviesť totalitu byrokracie, politickej korektnosti a daňového šialenstva, tak už viete, od koho opisujú.

Pre masochistov link na originál: https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Real-Change-Labour-Manifesto-2019.pdf