Blaha ku Magátovi

Tak sa nám smeráčik Blaha zaradil ku Magátovi. Najhorlivejší slovenský marxista napísal rozsiahlu obhajobu symbolov sovietskej komunistickej ríše. Rozumiem. Baví ho hľadať na červenom totalitnom režime pozitíva a s láskou na ne spomínať. Podobne sa venuje historickým témam aj ten známy slovenský národný socialista. Tiež rozumiem.

Je tu jeden rozdiel. Kým Magát je za svoje názory vláčený po súdoch, Dlaha sa presúša v parlamentných laviciach. Zase neplatí rovnaký meter pre každého. Však nechajme úplnú slobodu slova a prejavu, nech si každý píše čo chce. A my si už vyberieme, či budeme s autorom aj nabudúce strácať čas.

Magáta chcú zavrieť nasilu, Blaha je zavretý už od detstva. V červenej bubline zdobenej kosákom a kladivom. Fajn, občas nazrieme, ako si v nej nažíva tento kus marxisticko-leninského exota.