Znížme dane a počet poslancov

Znížiť počet poslancov by bol dobrý prvý krok… Na prvej schôdzi mestského parlamentu navrhnem znížiť počet poslancov z 31 na 23. Úsporu v rozpočte využijem na zníženie dane za ubytovanie z 0,497 € na NULA € za osobu a prenocovanie.