Martinské schránkové manipulácie II.

Mestskí poslanci zase poslali do schránok noviny. A zase manipulujú. Tentokrát ešte naivnejšie, s ešte väčšími chybami. V článku (foto) o nútenej správe píšu, že PK Faktoring je majiteľ ZMENKY. V skutočnosti je majiteľom POHĽADÁVKY. Ale ktovie, možno aj zmenky. Už dávno tvrdím, že tú obludnú zmenku z roku 2002 treba zverejniť a ukázať ako putovala z rúk do rúk.

Hneď v ďalšej vete nás prekvapí milý preklep. Vraj mesto už prišlo o cca 3,5  milióna Sk. Bohužiaľ ide o eurá. 3,5 milióna eur. Vrátane podielov vo firmách.

Nasleduje jadro manipulácie. 24. augusta sa uskutočnilo v Bratislave rokovanie (už druhé), za ktoré by sa mali aktéri hanbiť. Prípadne okamžite zložiť funkcie. Vraj tam išli na základe uznesenia z mimoriadneho zastupiteľstva 22. júna. Bol som na tom mimoriadnom zastupiteľstve. Viem ako bolo prijímané to uznesenie, aj čo v ňom je. Zverejnil som ho v minulých článkoch. Jednou z podstatných myšlienok celého mimoriadneho zastupiteľstva bolo, kto tam má ísť a dať protistrane jednu ČASOVO OBMEDZENÚ ponuku.

PK Faktoring mal 20 dní na prijatie návrhu mesta, v opačnom prípade mala ochota poslancov na kompromis skončiť. Presne toto bol zmysel uznesenia a mandát, ktorý dalo zastupiteľstvo vedeniu. V prípade nedodržania lehoty sa mala skončiť iniciatíva partičky ochotnej platiť.

A skutočnosť? Pán majiteľ pohľadávky prepásol termín, potom si to však rozmyslel, zapískal a sluhovia pribehli… Ochota našich zástupcov správať sa ako handry a nedodržať vlastné uznesenie je očividná.

Jediným reálnym výsledkom potupnej druhej návštevy v Bratislave je, že Peter Kubík im zadefinoval, aké je výsledná suma výpalného. Ku súdom priznaným 9 miliónom žiadajú gauneri doplatiť akýchsi 400 tisíc eur. Vraj na súdne trovy. Zvyšné divadlo o stiahnutí požiadavky na 25 % úroky som predpovedal už pred niekoľkými mesiacmi.

Dovolím si malý odhad. Lup sa už dávno virtuálne rozdelil medzi aktérov. Každý vie, akú minimálnu sumu dostane. Otázne je len, či 5 ľudí dostane po 2 milióny, alebo 10 ľudí po milióne. A možno dvadsiati po 500 tisíc. Tak či onak, raz sa niekto z nich preriekne a na malom utáranom Slovensku sa dozvieme, kto sa na Martinčanoch nabalil.

Záver schránkového príhovoru vedúceho skupiny kapitulantov tiež len potvrdzuje moje predchádzajúce odhalenia z Manipulácií I. Poslanci si chcú pripraviť rok 2018. Bude to rok volebný a mestský rozpočet sa už dnes chystá. Ľuďom v meste vraj už treba zabezpečiť, aby to bol konečne rok rozvoja. Všímajme si pozorne, aký balík pôjde na kupovanie voličov, keď nad peniazmi prestane bdieť prísne oko nútenej správkyne.

 

 

Uznesenie MsZ z 22.6.2017.