Ako občan pozorovateľ

Od 9.00 sa zúčastním ako občan pozorovateľ na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Príďte. Bude tam čas aj na rozhovory.

Doplnené po rokovaní…
Využil som možnosť vystúpiť pred poslancami. Ako obyčajne, stručne som hovoril o troch aktuálnych bodoch.

1. Rokovanie so železnicami.
Vypočul som si, že primátor rokoval v Bratislave s vedením ŽSR o tom, aby nám už konečne opravili stanicu a priecestia. Doniesol im tam aj fotky. Výsledkom rokovania bolo niečo (tajné), o čom vraj nebude pred poslancami hovoriť.

Opýtal som sa, prečo z rokovania nevyplynul aspoň nejaký termín, kedy sa niečo v Martine opraví… (Možno práve ten termín je tajný.)

2. Drahá výzdoba v meste.
Mám pochybnosti o efektivite Brantnera pri niektorých skrášľovaniach (kruhový objazd, parky, vianočná výzdoba).

Navrhol som vedeniu mesta, aby sa pokúsilo zariadiť s inými firmami to, čo funguje v niektorých mestách. Spraviť výzdobu zadarmo ako ich propagandu. Firmy sa zviditeľnia a mesto ušetrí.

3. Športová akcia.
Pozval som prítomných, aj martinskú verejnosť na tenisovú akciu Tréningová lekcia zadarmo, ktorá sa bude konať 5.4. (Za toto pozvanie som bol následne poslancami dosť ostro skritizovaný, pretože to bolo pokladané za reklamu.)